Όροι Χρήσης

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 119561703000

Διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο αυτόματα δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση για το GDPR.

H ανάγνωση των παρακάτω όρων χρήσης και των συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων (FAQ) απαιτούνται από τον χρήστη των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου pageup.gr και πριν από οποιαδήποτε παραγγελία ή χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας από τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της pageup.gr. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών, διαφορετικά σημαίνει ότι τους αποδέχεται.

Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικοί Όροι

Η παρούσα ιστοσελίδα βρίσκεται υπό την εποπτεία της εταιρίας pageup.gr που εδρεύει στο Κρυονέρι (Πολυτεχνείου 2, 14568)
Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα, που επίσης αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή και αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Η ιστοσελίδα της pageup.gr έχει ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση των χρηστών-επισκεπτών της, την επικοινωνία μαζί τους και την παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδων, προγραμμάτων για κινητά και υπολογιστών καθώς και domain και φιλοξενίας.
Η πρόσβαση σ' αυτή και η χρήση της υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες:

1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της pageup.gr,
αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 "περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων".
Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της pageup.gr.

2. Η pageup.gr λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

3. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η pageup.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

4. Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ'αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

5. Η pageup.gr θα διατηρεί σε προστατευμένο και ασφαλές αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, που θα έρθουν εις γνώση της, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την διατήρηση της καλύτερης δυνατής συναλλακτικής σχέσης.

6. Με την εγγραφή στην παρούσα ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται πως συμφωνεί να παραλαμβάνει έγγραφα και με ηλεκτρονική μορφή δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής αποστολής αντί για έντυπη αποστολή. Στον όρο αυτό εντάσσεται και η αποστολή τιμολογίων. Η διαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα από την pageup.gr προς τους πελάτες της είναι πλήρως συμμορφωμένη με την Ελληνική νομοθεσία (ΠΟΛ 1049/21-3-2006) αλλά και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2001/115/ΕΚ – 20.12.2001 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 17.01.2002, τεύχος L 15/24).

7. Τα χρήματα των ονομάτων (domains) και servers (hosting) που δίνονται μέσω του συστήματος της pageup.gr στον ιστότοπο www.pageup.gr ή μεσω e-banking ή στο γκισέ της τράπεζας eurobank ή σε ATM ή μέσω POS / e-POS ή μεσω τηλεφώνου από την τράπεζα , ενεργοποιούν ή ανανεώνουν την υπηρεσία (domain - hosting) και ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ στον πελάτη εκτός και αν το domain του ή το hosting του μείνει εκτός λειτουργίας για παραπάνω από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες και δεν έχει ενημερωθεί νωρίτερα.

8. Ο διακριτικός τίτλος - σήμα (pageup.gr) που αναφέρεται στον ιστότοπο www.pageup.gr και σε όλους τους ιστότοπους που προέρχονται από κατασκευή ή ιδιοκτησία της pageup.gr, σύμφωνα με το υπουργείο οικονομίας ανάπτυξης & τουρισμού, είναι επίσημα κατοχυρωμένο σήμα (λεκτικό - απεικόνιση) με αριθμό δήλωσης σήματος Ν328066. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή η επεξεργασία ή η αφαίρεση του (μερική ή ολική). Η pageup.gr επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

9. Η pageup.gr παρέχει πλήρη εχεμύθεια και δεσμεύεται οτι δεν κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail, τηλ, κλπ κλπ) που συμπληρώνετε κατα την περιήγηση σας στον ιστότοπο www.pageup.gr και από κανέναν άλλον ιστότοπο που έχει κατασκευάσει και φιλοξενείται στα συστήματα της (web hosting), ούτε τα χρησιμοποιεί για στατιστικούς λόγους. Η κοινοποίηση των στοιχείων σας γίνεται μόνο ύστερα από αίτημα των αστυνομικών ή εισαγγελικών αρχών που διέπουν το Ελληνικό δίκαιο. Η pageup.gr ενδέχεται να σας ενημερώνει ανά διαστήματα με ενημερωτικά e-mail (newsletter) για προιόντα, προσφορές, υπηρεσίες της εταιρίας. Από τις συγκεκριμένες λίστες ενημερώσεων μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αφαιρέσετε την διεύθυνση σας ακολουθόντας τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται.

10. Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει ένα προιόν σε περίπτωση που είναι διαφορετικό από την αρχική συμφωνία ή είναι παραποιημένο ή επεξεργασμένο ή έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να προκαλέσει την εταιρεία δόλια απάτη. Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα μη παροχής υπηρεσίας ή πώλησης προιόντος αν ο τελικός πελάτης δεν συμμορφωθεί με την αρχική συμφωνία ή δεν τηρήσει τα προ-συμφνημένα που έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεκτεί. Η pageup.gr οφείλει να αντικαταστήσει ένα προιόν ή υπηρεσία που έχει προσφέρει στον πελάτη αν είναι ελαττωματικό ή δεν υπόκειται στην αρχική συμφωνία με ίδιο ή παραπλήσιο ίσης αξίας. Η pageup.gr ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ χρήματα στον τελικό πελάτη παρά μόνο προιόν ή υπηρεσία ίσης αξίας.

11. Ο πελάτης με την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ιστότοπο www.pageup.gr κατανοεί οτι οι αιτήσεις κατέχουν ταυτόχρονα θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) και με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι τα στοιχεία των αιτήσεων είναι αληθή και επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχει επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί του για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθεί για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη ενέργεια.

12. Η pageup.gr δεν ευθύνεται για την αλλαγή ή τροποποίηση τρίτων κατασκευαστών - συνεργάτων που ενδέχεται να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν την πολιτική χρήσης τους (πχ google, play store, κλπ κλπ) μελλοντικά. Η pageup.gr οφείλει να ενημερώσει τον τελικό πελάτη.

13. Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης του αγαθού ή παροχής υπηρεσίας έρχεται σε κοινή συμφωνία του πελάτη με την pageup.gr πρίν την έναρξη της πληρωμής - συνεργασίας.

14. Το όνομα και το λογότυπο Joomla!™ που ενδεχομένως να φαίνεται μέσω του ιστότοπου www.pageup.gr, χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες μετά από περιορισμένη άδεια της Open Source Matters. Η pageup.gr δεν σχετίζεται με (ούτε υποστηρίζεται) την Open Source Matters ή το Joomla!™ Project. Όλα τα πενυματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Όροι Χρήσης Social Media

Καλώς ήρθατε στη σελίδα facebook - Twitter - Youtube (εφεξής η «Ιστοσελίδα») της pageup.GR. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικά δεσμευτικές πληροφορίες, που ακολουθούν για δική σας ενημέρωση. Mπαίνοντας στις συγκεκριμένες σελίδες της εταιρείας μας αποδέχεστε αυτόματα και τους όρους χρήσης, σε αντίθετη περίπτωση (που δεν συμφωνείτε) παρακαλούμε αποχωρήστε αμέσως.

Α. Όροι Χρήσης & Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων
Ισχύουν αναλόγως και συνεπώς, δεσμεύουν κάθε χρήστη – επισκέπτη της Ιστοσελίδας, οι «Όροι Χρήσης» και η «Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων» της ιστοσελίδας www.pageup.gr.
Η pageup.GR. (εφεξής η «Εταιρεία») αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών καθώς και των συνεργατών της. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στην Ιστοσελίδα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών της, όπως τα ονοματεπώνυμα τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί άμεσα τις σχετικές αναρτήσεις χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Ακολούθως, αριθμοί τηλεφώνων, φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή άλλες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, που τυχόν αναρτώνται από μέλη της κοινότητας στον τοίχο (“wall”) της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, θα αφαιρούνται άμεσα χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Β. Κανόνες Δεοντολογίας
1. Διευκρινίζεται ότι ισχύει και δεσμεύει κάθε χρήστη – επισκέπτη της Ιστοσελίδας ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών internet, καλούμενος «NETIQUETTE».
Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες της Iστοσελίδας ότι οι απόψεις, οι οποίες διατυπώνονται με τη μορφή μηνυμάτων ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μέσω της Iστοσελίδας, εξ αφορμής της χρήσης της ή και επ’ ευκαιρία αυτής, δεν αντικατοπτρίζουν, ενδέχεται να μην εκφράζουν, αντιπροσωπεύουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις απόψεις της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να καταγράφει με αυτοματοποιημένο τρόπο το περιεχόμενο των μηνυμάτων οποιασδήποτε μορφής, που αποστέλλονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας, τα οποία δύναται να επεξεργάζεται σε εξατομικευμένη βάση μόνο προς τον σκοπό επιβεβαίωσης της τήρησης των παρόντων όρων ή και στις περιπτώσεις, που επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή τη μη αποθήκευση ή την καταστροφή οποιωνδήποτε μηνυμάτων, αρχείων ή άλλου περιεχομένου, το οποίο αναρτάται ή διακινείται μέσω της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται με αυτοματοποιημένο τρόπο και με την ύπαρξη ειδικού προς τον σκοπό αυτό λογισμικού να ελέγχει την ύπαρξη λέξεων ή και φράσεων, που παραβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους.

Oι χρήστες σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζουν με αποκλειστικά δική τους επιμέλεια και ευθύνη, ώστε τα μηνύματα, που αποστέλλουν στο πλαίσιο κάθε επικοινωνίας:

1. να μην έχουν περιεχόμενο παράνομο, αήθες, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, ρατσιστικό, χυδαίο ή εν γένει αντιβαίνον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη (κοινωνική ηθική) και την δημόσια τάξη,
2. να μην έχουν στόχο να διαβάλουν ή να συκοφαντήσουν πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς,
3. να μην παρεμποδίζουν τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας,
4. να μην προσβάλουν την προσωπικότητα τρίτων,
5. να μην παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. να μην συνιστούν ποινικό αδίκημα και να είναι απολύτως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία δικαιούται χωρίς να υποχρεούται να μην αναρτήσει ή και να κατεβάσει, αποσύρει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή και να διαγράψει από την Ιστοσελίδα μηνύματα, τα οποία θεωρεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της, ότι προσκρούουν σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω όρους, διακόπτοντας κάθε σχετική συνομιλία δίχως να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εξ’ αυτού του λόγου.

Μηνύματα, σχόλια και αναρτήσεις των χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας, τα οποία παραβιάζουν έστω και έναν από τους παραπάνω κανόνες ή και ζημιώνουν την εικόνα, φήμη και το κύρος της Εταιρείας, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, θα διαγράφονται αυτομάτως και δίχως οποιαδήποτε προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δύναται να λάβει επιπλέον κάθε άλλο πρόσφορο για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της, μέτρο, όπως να μπλοκάρει τον λογαριασμό του χρήστη, που παραβίασε τους ανωτέρω όρους με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της.

 

Όροι Web Site / Εφαρμογές/Προώθηση

- Σύμφωνα με το συμβόλαιο / Project / συμφωνητικό που έχει ο πελάτης στην κατοχή του ηλεκτρονικά (e-mail) ή εγγράφως. Με την αποδοχή του συγκεκριμένου συμβολαίου / Project / συμφωνητικού ο πελάτης αποδέχεται τους όρους χρήσης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου web site / Εφαρμογής / Apps και οφείλει να τηρήσει επ ' ακριβώς τους συμφωνηθέντες όρους που αναφέρονται.

- Ο πελάτης εφόσον έχει εξοφλήσει την pageup.gr και εφόσον το απαιτήσει γραπτώς (e-mail) τότε δικαιωματικά του ανήκει το υλικό του web site ή της εφαρμογής του και μπορεί να το λάβει (backup) σε ψηφιακό μέσο (DVD) ή με e-mail (cloud transfer) και να το μεταφέρει σε οποιαδήποτε εταιρεία άλλη επιθυμεί. Η pageup.gr οφείλει να παραδώσει το υλικό στον πελάτη (ιδιοκτήτη του site και ΜΟΝΟ και όχι σε κάποιον τρίτο χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη) σε συμπιεσμένη μορφή και όχι να μεταφέρει τεχνικά το site σε άλλη εταιρεία. Ο πελάτης εφόσον ελέγξει το υλικό οτι είναι σωστό σε διάστημα πέντε (5) ημερών, τότε η pageup.gr μπορεί να διαγράψει το υλικό του πελάτη από τους server της χωρίς επιπλέον ενημέρωση προς τον πελάτη.

- Η pageup.gr οφείλει να παραδώσει το υλικό στο πελάτη σε 24ώρες (Εργάσιμη ημέρα) από το αίτημα του.

- Αν ο πελάτης δεν απαντήσει στην pageup.gr οτι έλεγξε το υλικό στο διάστημα πέντε (5) ημέρων από το αίτημα του τότε αυτόματα εκλαμβάνεται από την pageup.gr ως πλήρως ελεγχόμενο και μπορεί να προβεί σε διαγραφή από τα συστήματα της.

- Κατανοώ οτι η κατασκευή του site μου ή της εφαρμογής μου ανά τακτά διαστήματα και όποτε κρίνεται αναγκαίο από την pageup.gr ή από τρίτο κατασκευαστή λογισμικού που σχετίζεται με το δικό μου project θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε αναβάθμιση λογισμικών με το σχετικό κόστος. Σε περίπτωση που δεν συμφωνώ στην αναβάθμιση αυτή και εφόσον ενημερώθω από την pageup.gr. εις γνώσην αντιλαμβάνομαι τις ενδεχόμενες συνέπειες (hacking, αλλοίωση ιστοσελίδες από κακόβουλες εξωτερικές ενέργειες, spam, κλπ κλπ) και δεν θα ζητήσω καμία ευθύνη από την pageup.gr

Τα στοιχεία που συμπληρώνετε απαιτούνται ώστε να συνδεθούν οι τεχνικοί της pageup.gr στο server που είστε τώρα να κατεβάσουν το site που ήδη έχετε ώστε να γίνει μεταφορά σε server της pageup.gr

- Σε περίπτωση που το site σας δεν είναι σωστά σχεδιασμένο ή δεν τηρεί κάποια standard προγραμματισμού από τον δημιουργό του και δεν προωθείται θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

- Χρήματα που θα δώσετε για την προώθηση της ιστοσελίδας σας ή για μεταφορά domain εκτός .gr ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

- Η διάρκεια της προώθησης διαρκεί 1 έτος (12 μηνες) απο την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης.

- Η προώθηση γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τις λέξεις κλειδιά που δίνετε και με στόχευση περιοχής και με αυτές θα εμφανίζεστε στην γενική κατάταξη της Google και σε περίπτωση που οι λέξεις που δίνετε δεν είναι top rank από την ίδια την google. Σε βάθος χρόνου η google θα σας εμφανίζει και με επιπλέον λέξεις κλειδιά.

- Σε περίπτωση που ήδη βάζετε πληρωμένη διαφήμιση στην google (google adwords) ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην κατάταξη σας ή την μη εμφάνιση του site σας και να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε νέο domain name ώστε το site σας να λειτουργήσει με νέα "καθαρή" IP.

- Το site σας μπορεί να μεταφερθεί είτε για προώθηση είτε για απλή αλλαγή server (παραμένει ώς έχει).

- Έχω κατανοήσει πλήρως οτι κατά την μεταφορά του site μου σε νέο server (hosting) δεν μεταφέρεται το περιεχόμενο των e-mails εταιρικής μορφής (πχ info[@]mysite.gr , sales[@]mysite.gr, κλπ κλπ) εάν έχω, παρά μόνο οι λογαριασμοί των e-mails. Δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω συνδεθεί στον server που ήδη είμαι στο webmail ή μέσω outlook ή από οποιονδήποτε άλλο client χρησιμοποιώ (πριν γίνει η μεταφορά), έχω κατεβάσει ή αποθηκέυσει τα e-mail μου και η μεταφορά στο νεο server μπορεί να ξεκινήσει από την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης.

- Η pageup.gr ΔΕΝ ΚΡΑΤΑΕΙ αρχεία που ενδεχομένως να έχει στείλει ο πελάτης για την ολοκλήρωση του site - project - εφαρμογής μετά το πέρας της υλοποίησης. Επίσης δεν κρατάει ούτε αποθηκεύει αρχεία σε αιτήματα (e-mail) και ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης μετά από 7 ημερολογιακές ημέρες τα αρχεία - αιτήματα του πελάτη που έχει στείλει ή που δεν ανταποκρίνεται στις απαντήσεις των τεχνικών της pageup.gr, ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση και την οργάνωση των προσωπικών του αρχείων.

Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα παντώς νομίμου δικαιώματος της αν αυτοί οι όροι δεν τηρηθούν από την πλευρά του πελάτη.

 

--> Μεταφορά Site

Τα στοιχεία που συμπληρώνετε απαιτούνται ώστε να συνδεθούν οι τεχνικοί της pageup.gr στο server που είστε τώρα να κατεβάσουν το site που ήδη έχετε ώστε να γίνει μεταφορά σε server της pageup.gr

- Σε περίπτωση που το site μου δεν μπορεί να ανέβει στο νεο server της pageup.gr λόγω τεχνικού πρόβλήματος ή λαθος κώδικα ή λογω Hacked ή κενών ασφαλείας Κλπ κλπ οφείλει ο εκπρόσωπος της pageup.gr να με ενημερώσει.

- Εχω κατανοήσει πλήρως τι ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά την μεταφορά για τα αρχεία ή τα e-mail μου και δεν θα ζητήσω ευθύνη με την υπογραφή της παρούσας αίτησης είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά.

- Έχω διαβάσει κατανοήσει και αποδεχτεί τους "ορους hosting" που βρίσκονται στον ιστότοπο www.pageup.gr.

- Δηλώνω υπεύθυνα οτι εξουσιοδοτώ την εταιρεία pageup.GR να εισέρθει στο site - hosting με τους συγκεκριμένους κωδικούς που κοινοποιώ ώστε να μεταφέρει το περιέχόμενο σε νεο server. Επίσης εξουσιοδοτώ να εισέρχεται στο site – hosting μου όταν απαιτείται και να ενημερώνει με updates για την πλήρη ασφάλεια ή την συντήρηση του site - hosting.

- Σε περίπτωση που το site - εφαρμογή μου στο server που βρίσκεται τώρα πειρέχει κάποιες "ειδικές ρυθμίσεις" (πχ διασύνδεση με τράπεζες, σύστημα τιμολόγισης, κλπ κλπ) ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει τον εκπρόσωπο της pageup.gr ΠΡΙΝ καν συνδεθεί στο server και πρωτού ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία μεταφοράς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης του εκπροσώπου της pageup.gr, υπεύθυνος για τυχόν τεχνικά προβλήματα είναι ο πελάτης και ο οποίος οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία ή να επιλύσει το πρόβλημα μόνος του. Ο εκπρόσωπος και η pageup.gr ουδεμία ευθύνη φέρουν.

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη ενέργεια.

 

Όροι Πληρωμών

- Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει στην τράπεζα EUROBANK ή με μετρητά .

Όροι Domain Name

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr (ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)

1. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR (Άρθρο 10, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)

ΠΡΟΣ τον Καταχωρητή με την επωνυμία pageup.gr (μέσω IpDomain)

Ο υποβάλλων την αίτηση καταχώρησης ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
(δ) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα IB, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013), είμαι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(ε) Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είμαι κυβερνητικός οργανισμός.
(ζ) Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο 'Ονομα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο.
2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR (Άρθρο 12, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)
ΠΡΟΣ τον Καταχωρητή με την επωνυμία pageup.gr
Ο υποβάλλων την αίτηση δήλωσης αλλαγής καταχωρητή ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Έχω εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό Καταχωρητή , όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτούμαι την αλλαγή καταχωρητή.
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).
(δ) Ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου της παρούσας δήλωσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου ή για άλλο Όνομα Χώρου που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό Καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.
3. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
(Άρθρο 11, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)
Ο υποβάλλων την αίτηση δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).

- Εαν θελήσω στην πορεία να αλλάξω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη υπάρχει χρέωση όσο και το ποσό ενεργοποίησης ή ανανέωσης του domain name.

- Για την ανανέωση του domain name θα παρακολουθώ τα ΑΥΤΟΜΑΤΑ sms και e-mails που θα έρχονται τριάντα (30) ημέρες πριν την λήξη, στα εισερχόμενα ή ανεπιθύμητα (spam) e-mail μου. Σε περίπτωση που αλλάξω κατά την διάρκεια του έτους αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail οφείλω να ενημερώσω την pageup.gr ώστε να το διορθώσει στο σύστημα και να λαμβάνω τις ενημερώσεις.

- Σε περίπτωση που θελήσετε να μεταφέρετε το domain σας από την pageup.gr κάπου αλλού θα πρέπει να ζητήσετε γραπτώς τον απαραίτητο κωδικό εξουσιοδότησης από τους εκπροσώπους μας. Σε περίπτωση που το domain είναι σε κάποια ευρωπαική κατάληξη εκτός .gr (πχ .com, .net, κλπ κλπ) θα πρέπει να γνωρίζετε οτι ο κωδικός για την μεταφορά έχει ισχύ για επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του και στην συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί νέος αν δεν το έχετε μεταφέρει. Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε οτι το Ευρωπαικό μητρώο ονομάτων ενδέχεται να καθυστερήσει να ενημερωθεί οπότε η όποια μεταφορά θελήσετε να κάνετε θα πρέπει να γίνει κάποιες ημέρες πρίν την λήξη του (πχ αν ένα domain με κατάληξη .com Λήγει 10/3 καλό θα ήταν να μην το αφήσετε τελευταία στιγμή, θα πρέπει να ζητήσετε από τους εκπροσώπους μας τους απαραίτους κωδικού στις 2/3 ώστε η διαδικασία ενημέρωσης του μητρώου να έχει ολοκληρωθεί πριν της 10/3).

- Σε περίπτωση που περάσει η ημερομηνία ανανέωσης που αναφέρεται στο e-mail τότε το domain τίθεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ εκτός λειτουργίας και σταματούν να λειτουργούν e-mail - site - εφαρμογές που συνδέονται με το hosting σας.

To σύστημα κρατάει σε "καραντίνα" για πέντε (5) ημέρες το domain και σε περίπτωση που ο πελάτης στο διάστημα αυτό θελήσει να το ανανέωσει θα πληρώσει το κόστος ανανέωσης ΚΑΙ 70% επιπλέον κόστος απεμπλοκής domain του ποσού ανανέωσης. Μετά τις 5 ημέρες το domain ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ και ελευθερώνεται προς νέα κατοχύρωση.

- Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα να θέσει τον ιστότοπο (site) ή hosting (server) ή όνομα (domain) εκτός λειτουργίας (offline) ή να μην κοινοποιήσει τους απαραίτητους κωδικούς αν ζητηθούν από τον πελάτη σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό από την ενέργεια που έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί.

- Εαν θελήσω να μεταφέρω ένα domain με κατάληξη εκτός .gr (πχ .com, .net, .eu, κλπ κλπ) από την pageup.gr σε άλλο πάροχο θα πρέπει να ενημερώσω την pageup.gr πέντε (5) ημέρες πρίν την ημερομηνία λήξης του domain όπως ορίζεται από το ευρωπαικό μητρώο ονομάτων ώστε να μου σταλούν οι απαραίτητοι κωδικοί για να πραγματοποιήσω την μεταφορά. Εαν δεν γίνει αυτό στο διάστημα που ορίζει το ευρωαπικό μητρώο ονομάτων τότε το σύστημα ενδέχεται να μην μου επιτρέψει την μεταφορά του domain με αποτέλεσμα να μπει σε καραντίνα το domain και να τεθεί εκτός λειτουργίας το site (εαν υπάρχει) ή τα e-mail (εαν υπάρχουν) ή κάποια εφαρμογή που σχετίζεται με το hosting (εαν υπάρχει).

- Με την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω λάβει γνώση για τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης ενέργειας που πραγματοποιώ και γενικά για όρους χρήσης που υπάρχουν στον ιστότοπο https://www.pageup.gr

- Εξουσιοδοτώ την εταιρεία pageup.GR να εισέρχεται στο site – hosting μου όταν απαιτείται και να ενημερώνει με updates για την πλήρη ασφάλεια ή την συντήρηση του site - hosting.

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη ενέργεια.

- Εάν δεν θέλετε να κάνετε ανανέωση τότε το domain name θα λήξει και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα χωρίς καμία χρέωση.

- Από την στιγμή που το domain μπει σε διαδικασία μεταφοράς, η μεταφορά ολοκληρώνεται από μία (1) έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Οι ημέρες αυτές οφείλονται στο ότι πρέπει η εταιρεία που είστε μέχρι κα σήμερα να αποδεχτεί το αίτημα μεταφοράς που κάνουμε. Εάν η εταιρεία δεν αποδεχτεί το αίτημα στις ημέρες αυτές τότε αυτόματα την όγδοη (8) ημέρα το domain μεταφέρεται στο σύστημα μας. Εαν το domain αφορά άλλη κατάληξη έκτος .gr) τότε οι μέρες για την μεταφορά ενδέχεται να φτάσουν έως και τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές σύμφωνα με το ευρωπαικό μητρώο ονομάτων.

- Εαν το domain σας είναι οποιαδήποτε κατάληξη εκτός .gr θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που σας υποστηρίζει έως σήμερα και να τους αναφέρετε να ρυθμίσουν την κατάσταση του domain σας να έχει status "OK" ή "Active" και οχι "REGISTRAR-LOCK" ή "clientDeleteProhibited" ή "clientTransferProhibited" ή "clientUpdateProhibited". Στην συνέχεια θα πρέπει να σας δώσουν τον κωδικό εξουσιοδότησης και θα λάβετε στο e-mail σας αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για να πατήσετε έναν σύνδεσμο (link) που θα υπάρχει ώστε να εγκρίνετε την μεταφορά του ονόματος.

- Για να ολοκληρωθεί η μεταφορά θα πρέπει το status του domain να δείχνει ΟΚ ή Active και όχι κάποια άλλη κατάσταση . Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεταφοράς εξαρτάται από την εταιρεία που σας υποστηρίζει μέχρι και σήμερα (πόσο γρήγορα θα ρυθμίσουν το status) και όχι από την pageup.gr.

 

 

Όροι Hosting

- Κατά την ενεργοποίηση ή ανανέωση ή αναβάθμιση του hosting τα e-mail ή το site σας δεν "πέφτει" ούτε βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

- Τα χρήματα των ενεργοποιήσεων ή ανανεώσεων ή αναβαθμίσεων hosting ΔΕΝ επιστρέφονται.

- Τα hosting ενεργοποιούνται ή αναβαθμίζονται ή ανανεώνονται μέσω τραπεζικής κατάθεσης στην eurobank. Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικά emails και sms τριάντα (30) ημέρες πρίν την λήξη τους και ο πελάτης οφείλει να τα παρακολουθεί στα εισερχόμενα της αλληλογραφίας του ή στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).

- Το σύστημα αποστέλλει στο αυτόματο e-mail πλήρη διαδικάσια ανανέωσης μαζί με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης. Ο πελάτης καταθέτει το ποσό και το σύστημα τον ενημερώνει ηλεκτρονικά (e-mail) με επιβεβαιωτικά μηνύματα και μηνύματα ολοκλήρωσης.

- Σε περίπτωση που ο κεντρικός πάροχος θέσει το hosting (Server) εκτός λειτουργίας προσωρινά ή ολιγόλεπτα λόγω κρίσιμου update ασφαλείας (critical) ή λόγω επίθεσης (hacking) σε έκτακτες περιπτώσεις η pageup.gr δεν φέρει ευθύνη. Η pageup.gr οφείλει να ενημερώσει τον εκάστοτε πελάτη για το προσωρινό ή το μακροπρόθεσμο πρόβλημα και την αποκατάσταση. Σε έκτακτες περίπτωσεις επιθέσεων ή κακόβουλων μαζικών αποστολών e-mails (spam) ενδέχεται να υπάρξουν ολιγόλεπτες διακοπές από τον πάροχο για την ασφάλεια του μηχανήματος και κατ επέκταση του κάθε πελάτη ώστε να απομονωθεί η εισβολή και να επιλυθεί.

- O πελάτης κατανοεί πλήρως οτι ο server του (hosting) βρίσκεται σε shared hosting και όχι σε VPS - deticated server (εκτός αν έχει συμφωνηθεί από την αρχή) και το ενδεχόμενο για ολιγόλεπτο ή μακροχρόνιο διάστημα πτώσης ή παύσης ενδέχεται να οφείλεται είτε στο δικό του Hosting είτε σε κάποιον άλλον πελάτη που βρίσκεται στο ίδιο μηχάνημα που δημιουργεί πρόβλημα και ενδέχεται να επηρεαστεί και το δικό του hosting. Κατανοεί πλήρως οτι υπάρχει βάρδια ασφαλείας από τον κεντρικό πάροχο και την pageup.gr ώστε το πρόβλημα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Ο κεντρικός πάροχος και η pageup.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ενδεχόμενες πτώσεις που μπορεί να υπάρξουν και οφείλονται στα παραπάνω προβλήματα (μολυσμένα site, spam e-mails, Κλπ) του εκάστοτε πελάτη.

- Σε περίπτωση που περάσει η ημερομηνία ανανέωσης που αναφέρεται στο e-mail τότε το σύστημα τίθεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ εκτός λειτουργίας και σταματούν να λειτουργούν e-mail - site - εφαρμογές που στηρίζονται στο hosting.
To σύστημα κρατάει σε "καραντίνα" για 5 ημέρες το hosting και σε περίπτωση που ο πελάτης στο διάστημα αυτό θελήσει να το ανανέωσει θα πληρώσει το κόστος ανανέωσης ΚΑΙ 70% επιπλέον κόστος απεμπλοκής του ποσού ανανέωσης. Μετά τις 5 ημέρες το hosting ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ μαζί με ΟΛΑ τα δεδομένα (site-εικόνες-αρχεία-e-mail-κλπ).

- Για την ανανέωση του hosting ο πελάτης θα πρέπει να παρακολουθεί τα ΑΥΤΟΜΑΤΑ sms και e-mails που θα έρχονται τριάντα (30) ημέρες πριν την λήξη, στα εισερχόμενα ή ανεπιθύμητα (spam) e-mail μου. Σε περίπτωση που αλλάξω κατά την διάρκεια του έτους αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail οφείλω να ενημερώσω την pageup.gr ώστε να το διορθώσει στο σύστημα και να λαμβάνω τις ενημερώσεις.

- Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα να θέσει τον ιστότοπο (site) ή hosting (server) ή όνομα (domain) εκτός λειτουργίας (offline) ή να μην κοινοποιήσει τους απαραίτητους κωδικούς αν ζητηθούν από τον πελάτη σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό από την ενέργεια που έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί ή σε περίπτωση που το περιεχόμενο είναι κακόβουλο ή μολυσμένο ή παραβαίνει τους όρους χρήσης περί ρατσισμού ή θρησκευτικών πεποιθήσεων ή από εντολή ανώτατης αστυνομικής ή εισαγγελικής αρχής της Ελλάδος.

- Με την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω λάβει γνώση για τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης ενέργειας που πραγματοποιώ και γενικά για όρους χρήσης που υπάρχουν στον ιστότοπο https://www.pageup.gr

- Εξουσιοδοτώ την εταιρεία pageup.GR να εισέρχεται στο site – hosting μου όταν απαιτείται και να ενημερώνει με updates για την πλήρη ασφάλεια ή την συντήρηση του site - hosting.

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη ενέργεια.

- Η pageup.gr δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον τελικό πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η pageup.gr δεν έχει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα απο άκρο σε άκρο.

- Η pageup.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η pageup.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση του Ιστότοπου από τον πελάτη και ο πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "backup"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει εποινικιάσει, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την pageup.gr για άμεσης αποκατάστασης των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο).

 

Reset Κωδικών

Ο υποβάλλων την αίτηση ανάκτησης (reset) κωδικών δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:

(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.

(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.

 

- Δηλώνω υπεύθυνα οτι ο ιδιοκτήτης του domain/site έχει γνώση για την συγκεκριμένη ενέργεια που πραγματοποιείται.

- Οι νέοι κωδικοί αποστέλλονται ΜΟΝΟ στο ΔΗΛΩΜΕΝΟ E-MAIL ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ και ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ SMS.

- Δηλώνω υπεύθυνα ότι με δική μου ευθύνη πραγματοποιώ ανάκτηση κωδικών και σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή λειτουργικότητας του site/εφαρμογής μου είμαι υπεύθυνος εγώ και όχι η pageup.gr

- Η pageup.gr σε περίπτωση που αντιληφθεί ύποπτη δραστηριότητα κοινοποίησης των κωδικών προς τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του ιστότοπου και να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη.

- Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση εξαπάτησης στα αιτήματα ανάκτησης κωδικών να προβεί παντώς νομίμου δικαιώματος της προς τις αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές της χώρας και να κοινοποιήσει οτιδήποτε της ζητηθούν.

- Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον της ηλεκτρονικής αίτησης, υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για να προβεί σε reset Κωδικών αν κρίνει ύποπτη δραστηριότητα στην ηλεκτρονική αίτηση.

- Σε περίπτωση κοινοποίησης κωδικού εξουσιοδότησης και μεταφοράς του domain και κατ΄επέκταση του site του (αρχεία site) σε άλλο πάροχο ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει αντιληφθεί πλήρως οτι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του site του, ενημέρωσης του, τα e-mail του, server του είναι η νέα εταιρεία και όχι η pageup.gr. Επίσης έχει αντιληφθεί οτι σε περίπτωση που στην pageup.gr είχε κάποια υπηρεσία δωρεάν με την μεταφορά του σε άλλο πάροχο η υπηρεσία αυτή παύει να υφίσταται. Τέλος σε περίπτωση δωρεάν site το οποίο ενδεχομένως να είχε στην pageup.gr ΔΕΝ μεταφέρεται καθώς τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην pageup.gr και όχι στον πελάτη. Αν ο πελάτης επιθυμεί να μεταφέρει το τυχών δωρεαν site που είχε τόσο καιρό τότε θα πρέπει να πληρώσει το ποσό που θα ενημερωθεί από τους υπευθύνους της pageup.gr

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη ενέργεια.

 

SEO - Προωθήσεις

Ο υποβάλλων την αίτηση seo - προώθησης δηλώνει οτι:

- Η προώθηση seo γίνεται με τις φράσεις ή λέξεις που θα υποδείξετε στην σχετική online αίτηση.

- Σαν στόχος επίτευξης θεωρείται το αποτέλεσμα που έχει γίνει με μία από τις τρείς (3) δηλωμένες λέξεις ή με συνδιασμό λέξεων ή φράσεων αυτών και σε συνδιασμό περιοχής ή αυτόνομα (πχ ανδρικά ρούχα χαλάνδρι).

- Η pageup.gr ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για προσέλκυση πελατών από τις προωθητικές ενέργειες αλλά στοχεύει πρός αυτήν την κατεύθυνση.

- Η στόχευση της προώθησης έχει δώδεκα μήνες (12) ισχύ από την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

- Για να ξεκινήσει η seo προώθηση θα πρέπει υποχρεωτικά να δεσμευτεί νεο domain - hosting ανεξάρτητα αν ο πελάτης έχει ήδη.

- Σαν στόχος επίτευξης θεωρείται το αποτέλεσμα που θα έρθει στα οργανικά αποτελέσματα της Google 1η-3η σελίδα στο προωθητικό site ή στο πρωτότυπο site (εάν έχετε) με στοιχεία επίτευξης στόχου που αποδεικνύουν το αποτέλεσμα αυτό που πρίν δεν υπήρχαν.

- Ο πελάτης υποχρεούται να δώσει τα στατιστικά στοιχεία από το cpanel ή plesk στην pageup.gr ή αν δεν είναι δυαντή η πρόσβαση σε αυτά να σταλούν σε εικόνες οι μοναδικές επισκέψεις (unique visitors) μέχρι την ημέρα που ξεκινάει η seo προώθηση.

- Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις προωθητικές ενέργειες ή να θέσει εκτός λειτουργίας την συγκεκριμένη ενέργεια αν ο πελάτης δεν εξοφλήσει το συμφωνημένο ποσό. Επίσης ο πελάτης αντιλαμβάνεται οτι δεν έχει κανένα δικαίωμα στις προωθητικές ενέργειες ουτε του ανήκει domain - hosting* και το περιεχόμενο αυτό, ούτε θα ζητήσει ευθύνες ή αμοιβή ή ποσοστό από την pageup.gr.
* Το domain - hosting εκδίδονται στο όνομα της pageup.gr. Μόλις ο πελάτης εξοφλήσει τότε το domain-hosting μπορεί να μεταβιβαστεί. Στην μεταβίβαση υπάρχει κόστος αλλαγή ιδιοκτήτη που επιβαρύνεται ο πελάτης. Αν ο πελάτης ξοφλήσει εξ αρχής όλο το ποσό τότε το domain-hosting εκδίδεται στο όνομα του και δεν χρειάζεται διαδικασία μεταβίβασης.

- Η pageup.gr διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει ή να ενοικιάσει την συγκεκριμένη seo - προώθηση εαν ο πελάτης δεν θελήσει να ανανεώσει κάθε επόμενο έτος τις προωθητικές ενέργειες και εφόσον πρώτα έχει ενημερωθεί τριάντα (30) ημέρες (μέσω e-mail ή sms ή τηλεφωνικά) πρίν. Επίσης ο πελάτης αντιλαμβάνεται οτι δεν έχει κανένα δικαίωμα στις προωθητικές ενέργειες ουτε του ανήκει domain - hosting και το περιεχόμενο αυτό, ούτε θα ζητήσει ευθύνες ή αμοιβή ή ποσοστό από την pageup.gr.

- Ο πελάτης αντιλαμβάνεται οτι η εργασία δεν περιλαμβάνει εικαστικές παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ούτε custom απαιτήσεις. Ο πελάτης συναινεί και εξουσιοδοτεί τους τεχνικούς της pageup.gr να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει στο site, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Επίσης εξουσιοδοτεί τους τεχνικούς της pageup.gr να εισέρχονται στο site και να τροποποιούν ή να αναβαθμίζουν όταν και όπου απαιτείται.

- Η pageup.gr ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ για τυχόν απώλεια θέσης αν αλλάξει έμεσα κάποιος από τους εμπλεκόμενους φορείς για την επίτευξη του στόχου τους κώδικες - αλγοριθμούς του (πχ Google). Η pageup.gr υποχρεούται να ενημερώσει τον τελικό πελάτη. Σε περίπτωση τροποποιήσεων ενδέχεται να χρειαστεί αναπροσαρμογή ή τροποποίηση ή αναβάθμιση στο mini υποστηρικτό site και ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.

Ανακοινώσεις

Σε αυτό τον χώρο αναρτούνται οι σχετικές ανακοινώσεις ανά ημερομηνία ανάρτησης που αφορούν τιμολογιακή ή άλλη τροποποίηση της εταιρείας όταν υπάρξουν (δεν αναρτούνται εδώ ανακοινώσεις προσφορών, υπηρεσιών, κλπ). 

Ενδεικτικά Cookies που χρησιμοποιούνται από το site

Cookie Description Duration Type
adddeb99f6834ad85ea4c1031d776f85 Other
_gaThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.2 years Analytics
_gidThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.1 day Analytics
_gat_gtag_UA_137377301_2Google uses this cookie to distinguish users.1 minute Analytics

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκεφθεί τον ιστότοπο http://www.aboutcookies.org/, ο οποίος περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης των cookies σε διαφορετικά προγράμματα πλοήγησης και περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον τρόπο διαγραφής των cookies από τον υπολογιστή, καθώς και περαιτέρω γενικές πληροφορίες για τα cookies.

Η σελίδα χρησιμοποιεί Cookies - GDPR για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης

μάθε περισσότερα

αποδοχή